Projekty unijne

„ZAKUP USŁUG B+R MAJĄCEJ NA CELU OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO PORTALU INTERNETOWEGO”

Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. ul. Wróbla 66/U5, 20 -719 Lublin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup usług B+R mającej na celu opracowanie innowacyjnego portalu internetowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa, Działanie 1.5, konkursu nr RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/19

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY JAKO REZULTAT SPECJALISTYCZNEGO DORADZTWA”

Franczewska NIERUCHOMOŚCI Adrianna Franczewska Krupa, Mariusz Krupa s.c. ul. Wróbla 66/U5, 20 -719 Lublin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności firmy jako rezultat specjalistycznego doradztwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa, 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PROJEKT RPLU.03.05.00-06-0100/19